Bakteriealarm i Rådhusparken: 15.000 liter vann tømt ut

Ny analyse viste farenivå på bakterier i bassenget. Mandag ble vannet skyflet ut.