I tillegg varsles protesttog i gatene torsdag, muligens med Siv Jensen i spissen, og onsdag skulle det vært arrangert folkemøte om eiendomsskatt i Ælvespeilet, men det er inntil videre utsatt. Det er mye halloi.

Hittil har ordføreren stilt seg forholdsvis ydmyk overfor protestene. Det kan komme til å endre seg fundamentalt dersom Siv Jensen kommer. Vi utelukker ikke full krangel om skyld og ansvar. Man trenger ikke være synsk for å forutsi kontraster på nivå med diskusjonen om jorda er rund eller flat.

Vi mener rådmann og bystyre bedriver eksperimentell økonomisk styring med den nye eiendomsskatten. De har innført et system av skaftet. Argumentet om at vi trenger spleiselag for å finansiere velferd og fellesgoder er ikke gangbart nå. Konsekvensene av modellskiftet for eiendomsskatt likner mer på buklanding enn spleiselag.

Eksemplene på bananas-økning for husstander begynner å bli mange, og svaret fra kommunen «ring skatteetaten», eller «vi får komme tilbake til saken i 2021» er ikke nok. Rådhusledelsen bør komme med en tiltaksplan, og bystyret kan bli nødt til å fatte nytt vedtak, for de er på gyngende grunn.