Gå til sidens hovedinnhold

Nesten halvparten går over på uføretrygd

Artikkelen er over 1 år gammel

Mange kommer tilbake i jobb, men 40 prosent blir uføre når ordningen tar slutt.

– Statistikken viser at på landsbasis går nesten 40 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger over til uføre etter at AAP-perioden utløper, opplyser NAV i en pressemelding.

Det er ordningen med det tunge navnet arbeidsavklaringspenger NAV har gjort opp status for. NAV selv har på sine nettsider en kronglete og stammespråkpreget forklaring på hva AAP er, men Wikipedia skriver at «arbeidsavklaringspenger har vært omtalt som «en slags mellomstasjon mellom sykepenger/ledighetstrygd/sosialhjelp på den ene siden og uførepensjon på den andre siden». Ytelsen ble innført 1. mars 2010 til erstatning for de tre ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

– NAV er nødt til å jobbe tett med mottakerne av AAP helt fra begynnelsen av, slik at det blir planlagt en aktivitet som øker mulighetene for å komme i eller tilbake i jobb. Arbeidsrettet oppfølging i AAP-perioden er det som kan forebygge at mange havner på uføre. De ressursene vi frigjør når antallet mottakere av AAP går ned, må vi bruke til å jobbe enda mer målrettet med dem som er på ordningen, skriver NAV med henvisning til fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Kommentarer til denne saken