Porsgrunnsmannen og PD-direktøren Henry Nilsen har kjøpt 80 prosent av aksjene i Jarlsberg Avis i Holmestrand.

– Jeg fikk en henvendelse fra Jarlsberg Avis, som var nedleggingstruet, og så at det var mulighet for en levedyktig avis. Jeg ser også at Jarlsberg Avis kanskje kan gi en del synergieffekter for PD. Jarlsberg Avis trykket nå i Drammen, men den kan like gjerne trykkes i Porsgrunn.

Det kan også være aktuelt å dele en del aviskompetanse, sier Henry Nilsen, som overtok Porsgrunns Dagblad 1. januar 1995 og nå altså utvider porteføljen med en Vestfold-avis.