Miljøvernministeren fra Venstre har fulgt opp og sagt tydelig at det ikke er behov for statlig plan for deponi i Brevik.

Betyr dette en evig garanti mot at avfallsselskapet NOAH eller andre aktører ikke kommer til å dumpe gift og farlig avfall i gruvene under Brevik og Heistad? Eller er det slik at et vedtak er et vedtak, inntil et nytt vedtak er fattet?

Vi mener det ikke er noen vei tilbake nå. Selv politikere kan ikke sno seg unna ord og løfter som ikke er til å misforstå. Dette betyr et knusende nederlag for Gjelsten-selskapet NOAH, som kom til Porsgrunn i 2014 og spurte «er lokalpressen næringsvennlig her»?

Spørsmålsstillingen skulle vise seg å være helt feil. Sju år seinere må vi kunne fastslå at NOAH er utvist fra deponikampen, at dommeren har blåst, og at avfallsselskapet og støttespillerne gikk på en smell. Kampen endte, som et legendarisk tidligere sportsanker ville sagt det, med «heimesiger».

Vi har også sett en ynkelig forestilling fra Kronos Titan-miljøet. De bør heller konsentrere seg om få orden på sin egen utdaterte produksjon, ikke bare lempe dritten avgårde til andre. Den mest ynkelige forestillingen er levert fra Bellona. De vil aldri mer kunne framstå med integritet og troverdighet i Grenland.

Noen har gått foran i kampen. Kåss har vært som en bulldoser, men i Porsgrunn er seieren tverrpolitisk. Aksjonsgruppa "Vern om Grenland - nei til deponi" har aldri gitt seg. Seieren tilhører hele folket som har stilt opp i en lang og utmattende feide . Folk har kjørt rundt med nei til deponi-klistremerker på bilene, og sånt skjer kun ved store anledninger som EU-valg og det historiske slaget om Alta-Kautokeino-vassdraget.

Vi har nå sett folkets seier over en blytung allianse og maktkonsentrasjon av næringstopper med stor gjennomslagskraft, fagrørsle og politikk. Det gir grunn til optimisme.