Lørdagens nyhet med hele førstesiden var ingen nyhet. Den gode velgjører, Bjørn Rune Gjelsten, skal gi gaver til regionen. En uspesifisert satsing på kompetansearbeidsplasser, i et kompetansemiljø han ikke har klart å lage seg allianser så langt. Snille gaver til kultur og idrett med innpakning «det er slik jeg pleier å gjøre der jeg går inn med mine virksomheter». Men kjære PD, spørsmål til de som driver med kultur og barnearbeid i Holmestrand ville gitt et helt annet bilde.

I en sak som er så viktig for regionen, skal ikke avisa trykke billige løfter uten kritiske spørsmål.

I går, 24. oktober ble en ikke-nyhetssak spredt av PD og andre medier fulgte opp. Påstanden om «deponimotstandere» som truer Bjørn Rune Gjelsten på livet er tendensiøs! Alle som jobber for bedre løsninger for avfall og Brevik tar avstand! Denne historien er så skadelidende for NOAHs motstandere at det er enten en syk mann ingen med god samvittighet kan sette i samme bås som meg og mine meningsfeller, eller saken er plantet for å skape sympati for den som har mest å tape. Hadde historien vært fersk, skulle jeg vært rausere, PD, men den samme «nyheten» hørte jeg i juni 2016 fremholdt fra lederen av Norsk Industri. På dette møtet var PD’s journalist som nå lar seg bruke til å time nyheten forbilledlig, sett fra mediestrategenes side.

I dag får vi en tredje helside om den sportslige og stakkarslige Bjørn Rune Gjelsten. Også denne gang uten en nyhet.

Hadde vi møtt NOAH med gode diskusjoner om teknologi, muligheter og miljøløsninger tatt i bruk andre steder i verden, kunne vi hatt dialog ingeniør mot ingeniør. Vårt innspill på det faglige i denne saken har NOAH eller Bellona aldri kommentert. Men gaver til ridesenter, Brevik Vel og reveinnganger til gruvene solgt inn som at vi skal «slippe og se, høre eller lukte virksomheten». Denne mediestrategien ikke bare lukter, den stinker!

Journalisten skal ha ros for kondis til å følge denne saka over lang tid. Men inngangen i dagens artikkel som forsvarer at det nå nærmest var «Gjelstens tur» til spalteplass mangler logikk: Norsk Industri, Norcem, Bellona og NOAH har alle fått spalteplass og tilsvarsmuligheter. Ubalansen i saka ligger i at det er en liten gruppe med borgere, uten finansiering eller administrativt apparat. Dette er David mot Goliat. Heldigvis ligger det et stort håp i den analogien.

Kjære PD, vi har et langt forhold. Forklar meg hvorfor dere ikke stiller kritiske spørsmål og kommer dere bak fasaden. Tidligere kjøpte NOAH helsides annonser for å prege opinionen, også i PD. Nå trykker dere helsider uten verken annonseinntekter eller journalistisk faglighet. Av og til så er det krevende å gå i dybden. I denne saken så er det der nyhetene ligger. Hvorfor skal jeg ikke si opp vårt forhold, PD?