Sist søndag var det her i Porsgrunn to MC-ulykker med en drøy times mellomrom, på E18 ved Telemarksporten og på Langangsvegen.

Det er ingen tvil om at norske myndigheter må sette inn kraftigere tiltak for å få ned ulykkestallene. En ting er at mange ulykker skyldes høy fart og uvettig kjøring, men i mange tilfeller handler det også om at for mange MC-førere har for dårlige kjøreferdigheter.

En motorsykkel er et farlig kjøretøy for sjåfører uten tilstrekkelig trening og opplæring. Mange, særlig de godt voksne, finner fram motorsykkelen 3–4 ganger i året og legger ut på langturer.

Vi mener at både grunnopplæringen og oppfølgingen må bli mye bedre dersom vi skal få ned ulykkestallene.

Det er bra med holdningskampanjer, men vi tror også at UP må intensivere antall fartskontroller.

I tillegg bør det innføres et obligatorisk oppfriskningskurs/kjøreopplæring for godt voksne MC-sjåfører som ikke bruker motorsykkelen året rundt. For det er liten tvil om at mange overvurderer egne kjøreferdigheter.