Nok en bit av historiske Porsgrunn skal rives - må vike for bypakkeprosjektet Grønn lenke

Sverresgate skal 21 rives. Huset står i veien for gang- og sykkelstien i bypakkeprosjektet Grønn lenke.