Selskapet skulle ha levert en miljørapport, men den lar vente på seg. Nå varsler direktoratet tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten innen 15. juni.

– Etter å ha purret på denne rapporten flere ganger mottok vi søknad fra Norsk Gjenvinning om utsatt frist til 15. april 2021 med bakgrunn i utskiftning av personell og misforståelser som har medført at det ikke hadde blitt bestilt en rapport fra utførende konsulentselskap. Miljødirektoratet vedtok 3. mars 2021 utsatt frist. Men 15. mars 2021 mottok vi imidlertid en ny søknad om utsatt frist fordi det viser seg at ikke all prøvetaking er gjennomført. Norsk Gjenvinning trengte derfor utvidelse av fristen til 15. juni 2021 for å gjennomføre prøvetaking og utarbeide tilstandsrapport, skriver direktoratet.'

De redegjør om at bedriften har krav om å utarbeide tilstandsrapport om mulig forurenset grunn og grunnvann. Norsk Gjenvinning sendte 20. desember 2019 inn tilstandsrapport og undersøkelsesprogram, og Miljødirektoratet sendte 18. mai 2020 tilbakemelding. Frist for å sende den endelige tilstandsrapporten med resultater for prøvetakingen til 1. januar 2021.