Panten som kom inn fra butikkene i Porsgrunn bidro til at Porsgrunn Røde Kors fikk over en halv million kroner til sitt arbeid.

– Det er svært viktige midler for at vi skal kunne tilby humanitært arbeid og en god beredskap her i Porsgrunn. Så jeg vil gjerne takke alle de som støtter oss med panten sin, skriver leder Line Mikalsen-Høiback i Porsgrunn Røde Kors i en e-post.

Porsgrunn Røde Kors har blant annet brukt penger på en ny beredskapsbåt i 2022, og pengene fra Pantelotteriet har bidratt veldig til at det var mulig. I året som har gått har disse midlene bidratt til innkjøpet av en ny sjøtjenestebåt,

– Den nye sjøtjenestebåten styrker beredskapen på vannet. Det er godt å endelig ha på plass en båt som tilfredsstiller alle de kravene som stilles til slike redningsfartøy. Nå skal den være i beredskap på store områder, fra Frierfjorden til Kragerø. Med henger kan vi også dekke innsjøer og bistå andre lokale hjelpekorps ved behov, skriver Røde Kors-lederen.

Hun understreker også at pengene fra Pantelotteriet gjør at de kunne snu seg raskt rundt da flyktningene kom fra Ukraina.

– Mange av dem har manglet det meste av det de trenger, alt fra klær til hygieneartikler. Jeg hadde et sterkt møte med en familie på tre, som hadde alt de eide i én sekk, etter å ha blitt ranet på veien fra Ukraina og hit. Moren var i tillegg syk, og de hadde mistet det meste av håpet. Nå var de utrolig takknemlige for hjelpen de fikk, både med klær og en mulighet til å klare seg her i et helt nytt miljø, forteller Mikalsen-Høiback.

Midlene fra lotteriet har også gjort det mulig å kjøpe inn et nytt nødaggregat til Røde Kors-huset. Porsgrunn Røde Kors fikk 541 004 kroner.