Det er ikke sannsynlig at vegvesenets fagfolk ønsker å bruke mye mer tid og krefter på å diskutere med Robin Kåss hvor og hvordan veien skal gå. Straks er det sommerferie. Innen høsten kan vegvesenets stab på Rv36-prosjektet ha pakket sammen og reist videre, for det er kø og konkurranse om store veiprosjekter i Nasjonal Transportplan.

I møte fredag kom delegasjonen fra Porsgrunn motparten i møte med å gå med på utredning av tunnel under Porsgrunnselva, eller mulig ny bru over elva omtrent der Frednesbrua er nå. Utover det krever de garantier for at Herøya, Sundjordet, Vestsida og Knarrdalstrand ikke risikerer åpen motorvei tvers gjennom bydelene. Dette er ikke et urimelig krav. Problemet er at vegvesenet mener de ikke får gjort jobben sin fordi politisk ledelse i Porsgrunn driver prematur detaljstyring som om de er faginstansen.

Det er utenkelig at vegmyndighetene kommer til å kreve at Powerhouse rives for å bygge ny firefelts veg, eller at det kommer krav om motorvei gjennom hagen på Porsgrunn bymuseum. Vi mener Porsgrunn må medvirke til å holde riksveiprosessen på hjul, for alternativet er ødeleggende for hele Telemark. Porsgrunn har tid og mulighet til å dra i håndbrekket underveis. Det er ikke nødvendig å kortslutte hele prosjektet.