Gå til sidens hovedinnhold

Ny runde med koronamidler over sommeren

I denne runden skal Porsgrunn kommune dele ut i overkant av 4,5 millioner kroner. Maksbeløpet er satt til 300.000 kroner. Søknadsfrist i august.

I hovedsak er det de hardest rammede som oppfordres til å søke støtte, med grunnlag i tapte inntekter det første halvåret i 2021.

De som kan søke på de statlige koronapengene i denne omgang er bedrifter med 1 til 100 ansatte, som på grunn av pandemien har måttet holde stengt eller delvis stengt og har opparbeidet seg eventuelle kostnader knyttet til nedstengning eller smittevern.

Totalt har Porsgrunn kommune 4,54 millioner kroner å dele ut. Hver søker kan maks be om 300.000 kroner i koronastøtte i denne runden, med søknadsfrist 31. august.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert (hentet fra kommunens hjemmeside):

  • Servering og skjenking
  • Reiseliv, turoperatører og overnatting
  • Treningssentre og andre kommersielle fritidstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke
  • Butikker som har måttet holde stengt i deler av 1. halvår 2021
  • Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden

I tillegg vil det bli åpnet for søknader fra virksomheter som ikke tidligere har mottatt støtte via kommunal kompensasjonsordning for følgende bransje:

  • Private transportvirksomheter, herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører som kan vise til betydelig omsetningssvikt for perioden

Hoveddelen av bedriften til den eller de som søker, må være basert i Porsgrunn.

Kommentarer til denne saken