«Strandpromenaden» viste seg å ha blitt en smal platting. En som bor der sa til Varden at de som sykler på denne promenaden bør kunne svømme, iallfall hvis de skal sykle på kveldstid.

Det foreløpig siste er at konsulenter og kommune har «glemt» at det kan ligge udetonerte bomber fra krigen i området. De har også «glemt» at deler av Nedre Frednes kan inneholde et gammelt kommunalt deponi. Dette må kommunens folk nå ettergå. Foreløpig vet de ikke konsekvensene.

Hvorfor det går galt gang på gang egner seg som fordypingsoppgave. Kontrollutvalget har hatt Frednes brygge til behandling, men vi ble ikke særlig klokere. Da forrige sjef for byutvikling kom til politisk utvalg og sa at arkitekt og utbygger hadde plassert leilighetsbygg feil vei, forsto kun 1 av 11 politikere hva de snakket om. Ingen unntatt Gunnar West Sørlie visste at bystyret for over ti år siden brukte mye penger på en masterplan som var blitt vannet ut og ga utbyggere friere spillerom.

Opplysninger om mulig deponi og bomber fra krigen framkommer i en miljørapport fra 2008, men også her har noe forsvunnet underveis. At uforutsette ting oppstår er helt vanlig, men tabbekvoten på Frednes er høy.