De har varslet ny trafikktelling i Fredbovegen, og nå varsler de telling også i Stadionvegen på nordsida av idrettsanlegget til Pors. Det skjer etter en henvendelse fra beboer Lars Iver Larsen.

– Det er overhodet ikke akseptabelt at Stadionvegen brukes som fartsetappe av opptil flere. På strekket er det flere familier som bor med mindre barn, og det er til tider fullt opp av barn på treningsbanen til Pors som alle trenger mer sikkerhet og lavere fart i gata som de benytter ut og inn, skrev Larsen til kommunen 20. juli.

Larsen har opplyst at Stadionveien, ned ved treningsbanen på Pors, har blitt en vesentlig mer trafikkert vei etter at det er bygd ut masse nye boliger fra Lahelle og nordover. Dette visste mange ville skje.

– Allerede i høringsuttalene for nye byggefelt senere år sendte jeg inn et brev hvor jeg pekte på at veiene i området ikke er beregnet for tungtrafikk i byggeperioden, noe som har resultert i nedsenkning av grunnen på grunn av rystelser, melder Larsen. Kommunalteknikk har svart at i løpet av august/september vil de plassere ut en trafikkradar som vil samle inn trafikktall i Stadionvegen.