Et bygg til 2,4 mill. kroner oppføres nå på Grenland ungdomsskole av Arne Ballestad. Bygget skal omfatte et internat med plass til 35 gutter, dessuten to lærerboliger, bibliotek og lesesal samt kontorer for skolens administrasjon. Bygget skal stå ferdig til sommeren neste år.

– Når vi får dette bygget ferdig, vil vi kunne utvide elevtallet til 90, sier bestyrer Gunnar Eikeland.

For å få plass til nybygget, måtte man rive den gamle bygningen som har stått der siden 1940.