Leder i hovedutvalget i fylket, Tone Berge Hansen, sier Grenland friteater gjennom lang tid har vist god gjennomføringsevne og at de er viktig for kultur-Telemark.

Teaterpark går ut på å lage søknad til staten om støtte til et nasjonalt senter for fri scenekunst. Planen er å flytte ut fra lokalene i Huken inn i et 1000 kvm nybygg på sjøfartsmuseets område på Frednes.

Du leder utvalget som også har med kulturminnevern og fredede områder å gjøre. Sjøfartsmuseet er et fredet område. Kan det bli omregulert, og hva slags prosess kan det bli?

– Vi må ta utfordringene som de kommer, sier Berge Hansen. Hun er forberedt på at ulike interesser kan bli stående opp mot hverandre.

Fylkesrådmannen skriver i saken til utvalget at Grenland friteater «treng nye lokale for å oppretthalde den gode verksemda dei har i dag. I tillegg er det svært spennande at dei vil ta ein nasjonal posisjon gjennom å etablere Teaterparken. Gjennom dette kan dei ytterlegare styrke scenekunstens posisjon i vår region, og bli enda meir synlege på scenekunstfeltet i Noreg».