For ca. en uke siden startet to energiske gutter eget lakkeringsfirma på Hovenga, nærmere bestemt der hvor Villa bygg hadde sine kontorer. Både Lars Aafoss og Helge Jacobsen som skal drive verkstedet har begge vært i bransjen før. De kunne fortelle at de hadde ca. 250 kvm. til disposisjon.

Lakkeringsverksted og tørkerom i første etasje på ca. 150 kvm. og da ca. 100 kvm. i annen etasje som muligens skal brukes som agenturvirksomhet senere.