I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV, startet Universitet i Sørøst-Norge (USN) opp et nytt studium denne uka. Deltidsstudiet Bærekraftig entreprenørskap kommer som et direkte resultat av koronapandemien og sikter seg inn mot ungdom med generell studiekompetanse etter endt videregående skole, født i 2000 og 2001 bosatt i de to fylkene.

– Her har vi vært fleksible og raskt fått på plass et nytt tilbud til ungdommer som hadde planer de ikke får gjennomført på grunn av pandemien, opplyser viserektor for utdanning og studiekvalitet ved USN, Ingvild Marheim Larsen, på universitetets egen hjemmeside.

Forkurset vil gi ungdommene et bedre grunnlag for å velge utdanning som er riktig senere, mener hun.

– Temaene bærekraft og entreprenørskap settes inn i en ny sammenheng, og tematikken er relevant uansett hva slags type utdanning studentene velger videre.

Det tilbys totalt 50 studieplasser: 25 på campus Vestfold og 25 på campus Kjølnes. Fra 15. september er det løpende opptak, med studieoppstart 15. oktober. Forkurset gir deltakerne 10 studiepoeng, og avsluttes 23. mars 2021.