Gå til sidens hovedinnhold

Offentlighet som i en pølsekiosk

Søkerlister på stillinger i offentlig forvaltning skal offentliggjøres, så snart søknadsfristen har gått ut. Det er lovfestet. I Porsgrunn har kommunen offentliggjort søkerlista til ledig stilling som økonomisjef 15 dager etter at søknadsfristen gikk ut, og 5 av 12 søkere er unntatt offentlighet.

PD mener

Vi kan ikke se at Porsgrunn kommune her opptrer innenfor lovverket med rimelig margin. I beste fall er håndteringen helt på kanten av det anerkjente prinsippet om åpenhet og gjennomsiktighet.

Økonomisjef i en middels stor norsk kommune er en viktig stilling. I Porsgrunn er dette bekreftet til gagns av den glimrende jobben avtroppende økonomisjef Hans Jakob Solheim har gjort gjennom mange år. Men er stillingen så viktig at 5 av 12 søkere kan unntas fra søkerlista? For unntak, må det foreligge tungtveiende grunner.

Offentliggjøring må føre til konkrete skader eller ulemper for søkeren. Personlig ubehag er ikke nok. Vi kan ikke slå det fast, men velger å tro at samtlige 5 av de 12 på søkerlista ikke kvalifiserer til hemmelighold. Å vente 15 dager med å offentliggjøre søkerne er under enhver omstendighet ikke holdbart, og vi mener læringspotensialet for personalavdelingen i denne saken er stort.

Det stilles høyere krav til offentlighet i en kommune enn i en pølsebod, og med det mener vi ikke å krenke pølseboder, kun understreke at offentlighetsloven ikke er en form for kakepynt som kan sløyfes når det passer.

Kommentarer til denne saken