Allerede i april vil studentene rundt om få betalingene for resten av skoleåret samlet. Det kunngjorde Kunnskapsdepartementet torsdag ettermiddag.

De ekstraordinære tiltakene vil nok komme godt med for de fleste, spesielt med tanke på at deltidsansatte ikke gis samme trygghet som fulltidsarbeidende.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, meddeler forsknings– og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

Kort oppsummert utformer den nye avtalen seg slik:

  • Utdanningsstøtten for mai og juni utbetales sammen med utbetalingen for april
  • Mulighet til å ta opp et ekstralån på 26 000 kroner for studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona våren 2020. Dette gjelder også for norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall
  • Fristen for å søke om ordinært lån og stipend hos Lånekassen for våren 2020 er utsatt fra 15. mars til 15. april. Dermed kan de som ikke har søkt om lån og stipend dette semesteret gjøre det. I tillegg kan studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet gjøre om på søknaden for å få økt beløpet