Det mener Fortidsminneforeningen, avdeling Telemark, som klager på vedtak i utvalg for miljø og byutvikling. Der fikk eier av bygget Drangedalsvegen 13 forrige uke tillatelse til å rive bygget.

– Det er trist at politiske vedtak gjøres mot administrasjonens innstilling og uttale fra antikvariske myndigheter. Det er trist at kulturminnene i Porsgrunn kommune ikke blir ivaretatt og at forståelsen for bevaring ikke er tilstrekkelig til stede i det politiske miljø, selv om kulturminneplan og faginstanser ber om bevaring.

Det skriver Fortidsminneforeningen i klagen, undertegnet av Else M. Skau og Lars Petter Ose. De mener at Drangedalsvegen 13-saken vil kunne skape presedens for andre bevaringsaker i framtida.

Fortidsminneforeningen anfører at det over flere år har vært eiers store mål å få revet det verneverdige bygget fra første del av 1800-tallet.

– Plan og bygningsloven pålegger eiere å vedlikeholde sine bygninger, men eier har over mange år utelatt vedlikehold i håp om å få rive bygget. Det brukes dårlig teknisk tilstand som begrunnelse, noe som eier selv har hatt ansvaret for.

Foreningen skriver at dersom bygget rives, blir området stående historieløst.