Gå til sidens hovedinnhold

Omstart på videregående

Fylkespolitikerne har bestilt nye utredninger om Porsgrunn videregående skole (PVS). Skal skolen samles på avdeling nord? På avdeling sør? Skal den ikke samles i det hele tatt? Skal det bygges noe nytt? Hvor skal det eventuelt bygges nytt?

PD mener

Etter vedtak i fylkestinget rett før jul, er den videre planen for PVS relativt i det blå. Administrasjonen skal komme opp med nye alternativer.

En rask gjennomgang av saken siden 2018 viser at store politiske ambisjoner og storstilt satsing er dempet en del ned. Først ville fylkestinget bruke innpå 260 millioner. Videregående skulle samles på avdeling sør, og Fagskolen skulle inn på nord, for skolene har i lengre tid drevet en kabalvirksomhet med lokaler her og der. Fagskolen, som har vokst formidabelt, trenger egne lokaler selv, og da må videregående ut.

I Porsgrunn vil politikerne ha skolen nord, nærmest mulig byen med kollektivknutepunkt. Det er innlysende at skolen bør ligge nærmest mulig tog og buss, ikke lengst mulig ute på jordene. Fylkeskommunen tok heller ikke innover seg at det ved nord ble bygget dobbelt idrettshall og ny svømmearena. Mye har endret seg, mens fylkeskommunen har vært opptatt av sammenslåing med Vestfold, fylkeshovedstad, ansettelse av direktører og eventyrlig politikergodtgjøring.

Nå er det et stort poeng å lande på en god modell for PVS og Fagskolen, istedenfor å bare spinne videre med utredninger som ikke blir noe av.

Kommentarer til denne saken