Ønsker ny idrett velkommen

STØTTER NYTT TILBUD: Frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle i Bamble kommune støtter det nye idrettstilbudet til Bamble IF.

STØTTER NYTT TILBUD: Frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle i Bamble kommune støtter det nye idrettstilbudet til Bamble IF.

Bamble IF og Bamble kommune ønsker at en av verdens største idretter skal få fotfeste lokalt.

DEL

Idrettsforeningen og kommunen har inngått et samarbeid for å etablere crickettilbud.

I første omgang dreier det seg om at Bamble IF legger til rette for utendørstreninger det kommende sommerhalvåret. Det skal også være planer om innendørstrening nesten vinter.

– Cricket er rangert som verdens nest største idrett, men er ikke særlig kjent i Norge. Dette ønsker Bamble IF å gjøre noe med, opplyser frivillighetskoordinator i Bamble kommune, Karl-Fredrik Velle, i en pressemelding.

Bamble IF tar videre sikte på deltakelse i seriespill fra og med sesongen 2021. Etter samtaler med Norges Cricketforbund, vil også idrettsforeningen få mulighet til å delta på turneringer allerede i år, men dette avhenger av hvor populær idretten blir i Bamble.

– Populært

Den nye cricketsatsingen i Bamble er en videreføring av kommunens eksisterende tilbud med egenorganisert aktivitet for de enslige mindreårige flyktningene i kommunen.

– Her er cricket den mest populære idretten. Gjennom Bamble IFs ønske om å etablere cricket og å inkludere mangfoldet i lokalsamfunnet, er vi sikre på at dette vil bli en populært. Cricket er en spennende og givende idrett, og passer for alle aldre. Det er ingen krav til forkunnskap for å prøve idretten, melder initiativtakerne.

Inkludering

Bamble IF ønsker å ha en profil hvor de tilbyr aktiviteter som egner seg for hele lokalsamfunnet.

– Ved å inkludere cricket som en av våre idretter mener vi at vi kan tilby et mangfoldig og inkluderende aktivitetstilbud på Rugtvedt, sier Thomas Haukedal i Bamble IF.

Haukedal vil være ansvarlig for oppstarten av idretten med bistand fra kommunens frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Velle. Sammen ønsker de å få flere til å engasjere seg for å legge til rette for tilbudet.

Oppstartsmøte

Bamble IF og Bamble kommune inviterer for øvrig til oppstartsmøte, tirsdag 24. mars, på klubbhuset på Rugtvedt.

Her ønsker initiativtakerne å komme i kontakt med potensielle spillere, trenere, foreldre og andre interesserte.


Artikkeltags