Opplever at utbygger har fratatt dem viktig badeplass: – Vi er kjempeskuffa

Tina Edwards og Gry Tømmerbakk på Oasen Fritid sier de har mistet et viktig tilbud i forbindelse med bygging av Pir Heistad, og føler at de er kommet i konflikt med utbygger.