Partiet er tuftet på knallhard bompengemotstand, og det er selvsagt årsaken til at de har fått en plattform i en region der Bypakke Grenland og bompengeringen har en sterk politisk posisjon og oppslutning. Inntil videre er denne oppslutningen ikke truet, men det kan endre seg når en ny Riksveg36 til minst fem milliarder kroner trer mer konkret fram fra Statens vegvesens tegnebrett.

Både nye år med bompenger, og en veitrase som i verste fall kan føre til åpen motorvei gjennom Herøya og også dramatiske inngrep i natur og boligområder på Sundjordet og Vestsida, kan føre til en ny politisk situasjon.

Porsgrunn vrimler ikke av politiske talenter, og vi gratulerer Byberg Knudtsøn med opprykket. Lokalpolitikken går dels i slumremodus med maktkonsentrasjonen rundt Ap, og opposisjonen ble ytterligere svekket da spesielt Høyre gikk tilbake ved forrige kommunevalg. Koalisjonen med Ap, KrF, Sp og MDG spriker i alle retninger, men de står sammen om hovedlinjene, og det er ikke tegn til at det sprekker.

I Porsgrunn har nei til bompengepartiet sluttet seg til opposisjonen, og de trenger åpenbart forsterkninger for å kunne framstå som ikke bare et korreks, men et alternativ til sittende makt.