Porsgrunn Tennisklubb har våknet til liv igjen, og i disse dager er det liv og aktivitet på tennisbanene på Bjørntvedt. Klubbens formann, Christian Aas, håper at det skal lykkes å vinne ungdommen for denne fine sporten – en sport som setter store krav til konkurranseutøveren. Men tennis er også en ypperlig mosjonsidrett for alle aldere.

På Bjørntvedt i går var det instruksjon ved de kjente Nordstrand-spillerne Sverre Lie jr. og Carl Otto Grünert, og man fikk selvsagt se finesser som man skulle ønske å gjøre etter! Men vi fikk også i «langsom kino» se hvorledes man kan lære å spille riktig tennis.