Oppvask etter dramamøte i Visit Telemark

Verken Skien, Porsgrunn eller Bamble har fått plass i det nye Visit Telemark-styret. Ordføreren i Bamble sier det er alvorlig.