Vi mener Kåss tråkker soleklart over grensene for hva som må være skillet mellom politikk og fagadministrasjon. Det er bare 3–4 måneder siden en erfaren fagmann på byutvikling i Porsgrunn kommune sa opp jobben i protest mot politisk innblanding. Istedenfor å ta en så alvorlig hendelse innover seg, langer ordføreren ut mot en annen fagperson.

Vi er overrasket over at Kåss ikke lærte styringsreglene for politikk og uavhengig administrasjon allerede på AUF-skolen. Dette skillet bør være elementært. Politikere kan ikke herje med fagfolk bare fordi de er uenige med dem. I det store bildet ser vi at verdens eneste supermakt er i konstitusjonell og demokratisk krise fordi presidenten ikke respekterer uavhengig offentlig administrasjon.

Det er selvsagt ikke slik at byråkrati og fagorgan skal unntas fra kritisk søkelys, og i folkestyret er det politikerne som har siste ord. Men det er forskjell på kritisk diskusjon og rene politiske angrep. Kåss driver politiske personangrep som del av en legitim saksbehandling. Ordføreren er ansvarlig overfor bystyret. De bør gå opp kjørereglene.