Ordføreren skal fordele 270.000 kroner over Teams

Barnas rådhusmøte skulle egentlig vært holdt i mai, men ble utsatt på grunn av korona. I år blir møtet i stedet holdt digitalt på Teams.