Osebakken Park: – Bedre utnyttelse

Arkitekt forklarer «mindre endring» i reguleringsplan og mener det vil gjøre prosjektet bedre.