Over 40 personer ble smittet i forbindelse med et utbrudd på Cafe Osebro