Overkjørt i maktkamp mot staten

Ingebretsen & co blir overkjørt og irettesatt av Fylkesmannen i maktkamp om en hytte på Håøya.