Pasient ble ulovlig bundet på sykehjem

En pasient ble ulovlig bundet fast og forlatt alene i et lukket rom. Fylkesmannen slår fast at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp av kommunen.