Pastor Rune får statsstøtte for å bade og drikke champagne: – Jeg tror på det gode liv

Av

– Jeg tror på det gode liv og på det gode i mennesket. Det er vår tro, sier Rune Madsen Fink som er pastor i det nyregistrerte tros- og livssynssamfunnet «Alfred Bad og Velvære» i Brevik.