En framgang på, for oss, formidable 678 abonnenter, eller 15 prosent. For første gang siden 2006 har lokalavisa for Porsgrunn og Bamble et opplag på over 5000.

De siste årene har alle mulige statistikker om lesertall og lesevaner blitt tilgjengelige, og vi her i PD bestemte oss tidlig for å ta leserne på alvor. Derfor måler vi alle saker, skriver mer om det dere vil lese og mindre om det der ikke vil ha.

Heldigvis er det sånn at dere abonnenter helst vil lese om viktige saker og saker som også kan defineres inn under det såkalte samfunnsoppdraget.

Hvis en journalist i PD må prioritere mellom en sak vi tror gir 300 lesere og en sak som gir 1000 lesere, vil det være veldig arrogant å prioritere saken med 300 lesere.

Tidligere var det hver enkelt journalist og redaktørs magefølelse som styrte prioriteringene. Nå er det dere lesere som bestemmer.

PDs opplagsvekst fra cirka 4000 i 2016 til 5100 i 2018 viser at dere lesere vet best.

Vi gir oss ikke der. Vi skal fortsatt være vaktbikkja i Porsgrunn, som setter søkelys på kritikkverdige forhold. I tillegg skal vi underholde og være en viktig del av ditt liv.