Derfor bør Norcems høringsuttalelse være spikeren i kista. Sement-giganten skriver nemlig at de har tenkt å hente ut stein fra gruvene i over 20 år til, og at dette ikke kan gjøres i en samdrift med NOAHs giftdeponi.

Tydeligere kan det vel egentlig ikke sies, og det er i grunn bare å blåse i fløyta og stoppe de videre planene. Det er rett og slett bortkastet tid.

Miljøvernminister Ola Elvestuen bør merke seg at det ikke er hvem som helst som har sagt at de skal bruke gruvene. Norcem har produsert sement med stein fra gruvene i over 100 år, og totalt har det produsert over 70 millioner tonn sement. Skoler, sykehus, oljeplattformer, hus og kjeller har benyttet Breviks gull.

Så når Norcem gir beskjed om at de har tenkt å fortsette gruvedriften, kan ikke en privat aktør på oppdrag fra staten kaste dem ut - for at Brevik skal bli en giftsøppelplass for resten av Europa.

Derfor tror og håper vi at det nå bare er et tidsspørsmål før regjeringen innser at de må legge deponiplanene i Brevik dødt en gang for alle. De må rett og slett komme seg på rett spor og ikke løse nåtidens problemer med fortidens teknologi. De må skjønne at Norcem sitter på nøkkelen, og at de allerede har låst døra. Vanskeligere er det ikke. Det er bare å innse realitetene.