1 av 3 arbeidssøkere i Porsgrunn er innvandrere, mens antall innvandrere blant Porsgrunns befolkning er 10 prosent. Denne skjevheten er igjen blitt påpekt av NAV, som ønsker at flere arbeidsgivere tør å ansatte kvinner og menn med innvandrerbakgrunn.

I PD onsdag fortalte havnedirektør Finn Flogstad om erfaringen med en sommervikar, en 29-åring opprinnelig fra Eritrea. Flogstad og kollegene har lyttet til den høyt utdannede 29-åringens livserfaringer fra et beryktet afrikansk diktatur, om flukten gjennom Sahara over Middelhavet, og gjennom Europa til Norge. Havnedirektøren sier historiene gir perspektiver, og at ansettelser som denne, selv om bare det er midlertidige jobber, handler om verdier. Dessuten sier Flogstad at han og staben får mer tilbake av det kollegiale bekjentskapet med 29-åringen fra Eritrea enn de selv gir. Dette er ord til ettertanke for flere.

NAV har gjentatte ganger fortalt om dyktige innvandrere som høyest av alt ønsker seg arbeid. De vil tjene sine egne penger, forsørge familiene sine og være gode forbilder for egne barn. Dette er ikke enkelt når de plasseres bakerst i køen på arbeidsmarkedet, og mange arbeidsgivere styrer unna søkere med ikke vestlige navn.

Vi tror at havnevesenets erfaring er det nærmeste vi kommer en fasit, og at flere arbeidsgivere bør tenke litt bredere. Folk med annen kulturbakgrunn vil i mange tilfeller være en åpenbar berikelse og gi en positiv ekstra dimensjon på arbeidsplassen.