Forutsigbart fra Frp om flyktninger

Av

Vi er 100 prosent enig med rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang og det politiske flertallet i Bamble kommune som vil ta imot og bosette 30 flyktninger årlig de neste 3 årene. Dette er faktisk 12 flere enn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Bamble om å ta imot.