Valgflesk for 8000 på Gulset

BOM: Bompenger er igjen blitt en av de store valgkampsakene.

BOM: Bompenger er igjen blitt en av de store valgkampsakene.

Av

Skien vil fjerne bompengeinnkreving i Hesselberggata, til jubelreaksjoner fra Gulset, Telemarks største bydel med 8000 innbyggere. Der har de lenge klaget på at bompenger slår urettferdig ut, og det har vi forståelse for.

DEL

PD menerBompengeordningen er ikke 100 prosent rettferdig, og vil heller aldri bli det, men dagens ordning ble avtalt i bypakkekommunene i 2015, og deretter vedtatt i Stortinget. Dersom ordningen skal endres, må saken tilbake til Stortinget, eller i det minste til departementet, og kommunene må være enige. Det er de ikke. Dette er faktum.

Også politikerne i Skien vet dette, men foreslår likevel å fjerne bommen. Det er også lagt fram forslag om andre typer endringer. Vi mener politikerne i Skien driver et spill for galleriet, for å tekkes spesielt Gulset-velgere, fire måneder før valget, for de ser at bompenger igjen er blitt stor valgsak. Forslaget som er lagt fram er like realistisk, bare i mindre målestokk, som da Frp lovet at de ville levere et bomfritt Norge.

Saken handler også om ny byvekstavtale, som kommunene i lang tid har forhandlet om mandatet for. Nå, helt på tampen, endrer Skien spillereglene, og følgelig er det ikke et samlet Grenland som kan gå i forhandlinger med staten om en avtale med antatt verdi på over to milliarder kroner. Det betyr i beste fall forsinkelser.

Vi har lenge ment at dagens bompengeordning ikke er optimal veifinansiering. Men det er vår oppgave å skrive om tungt valgflesk, denne gang servert fra Skien.

Artikkeltags