Det første byggetrinnet på Smietangen består av 32 leiligheter fordelt på 3 bygg. 10 av boligene er uten boplikt, 22 har boplikt. Det vil medføre en miks av fastboende og badegjester i leilighetsbyggene, et av dem med det langesundske navnet «Terneskjær». Vi er mer usikre på om «Kråkerø» er like langesundsk, men vi skal ikke henge oss opp i det her.

Befolkningsvekst er et nærmest magisk ord i store deler av landet, og også Bamble trenger flere innbyggere for å få balanse i kommunebudsjettet, vekst i næringslivet og et mer levende bymiljø. Kanskje Smietangen kan bidra til et mindre dramatisk skille mellom sommer og vinter på solkysten. Kanskje ikke like mange servicetilbud må stenge så fort sommergjestene har reist og deler av torget og brygga blir liggende i dvale helt til neste påske.

PBBL sier interessen på Smietangen er unik. De skal selge leiligheter, det er jobben deres, og vi må ta høyde for at de jazzer opp prosjektet en smule, men vi tviler ikke på at Smietangen har slått an i markedet. Vi forutsetter fortsatt at Smietangen vil få mer preg av harmonisk sørlandsmiljø enn av gårsdagens boligblokker som i en drabantby. Mye gjenstår før alt er på plass.