NAV sendte uskyldige i fengsel

STATSRÅD: Anniken Hauglie (H) er politisk ansvarlig.

STATSRÅD: Anniken Hauglie (H) er politisk ansvarlig. Foto:

Av

At 36 uskyldige er sendt i fengsel for trygdebedrageri gjør NAV hovedansvarlig for en av de verste rettsskandalene i sitt slag her i landet. Hva er en passende straff for NAV etter dette?

DEL

PD menerFeilaktig tolkning av lovverket ble varslet fra Trygderetten i 2017, men justismordpraksisen fortsatte lenge innen toppledelsen i NAV slo alarm. Riksadvokat Tor-Aksel Busch ble ikke varslet før oktober 2019, og har stilt seg uvanlig kritisk til hva NAV har drevet med. I tingretten i Skien sier sorenskriver Jahn Mydland at «å dømme noen for noe de ikke skulle være dømt for er det verste man kan forestille seg når man sitter i en domstol».

Det er uklart hvor stor politisk dimensjon skandalen har, utover at statsråden uansett sitter med det politiske ansvaret. Er det regjeringens politikk som har påvirket NAV til å jakte på syke og uføre og stille dem feilaktig for retten? Det vet vi ikke, men sammenhenger og detaljer vil bli avdekket etter hvert som flere kritiske spørsmål stilles.

I vår rettsregion, administrert fra Nedre Telemark tingrett, er en mann og en kvinne feilaktig dømt for trygdebedrageri. De har garantert vært gjennom forferdelige opplevelser over lang tid. Ikke bare NAV har sviktet. Påtalemyndigheten har tatt ut tiltaler, retten har lagt NAV og aktors «bevis» til grunn, og i en av sakene har selv Høyesterett opprettholdt en feilaktig dom. NAV-skandalen likner grov systemsvikt. Det er vanskelig å se at hoder ikke må rulle.Artikkeltags