Stort hjerte for E18-bygda

KLAR TALE: Lia setter egne hensyn til side for ny utvikling.

KLAR TALE: Lia setter egne hensyn til side for ny utvikling.

Av

Oddbjørn Lia, innehaver av institusjonen Langangen Mat, mener det er viktigere at bygda sikrer skolen og livsgrunnlaget enn at hans egen butikk kan bli skadelidende av en ny dagligvarehandel på Lønnebakke.

DEL

PD menerLia sa til PD mandag at han ønsker dagligvarebutikk på det nye næringsområdet ved E18 velkommen, dersom det kan redde oppstart og lønnsomhet for det store næringsprosjektet.

Vi vet fra før at Lia har et stort hjerte og ildsjelsforhold til hjembygda, men en så klar uttalelse om den omdiskuterte etableringen av ny dagligvarebutikk er overraskende. Lia ofrer seg av hensyn til Langangens framtid.

Kundegrunnlaget for dagligvarehandel i Langangen er begrenset. Det er ikke et høyt antall husstander innenfor den naturlige radius for Langangen Mat, og konkurranse fra en antatt stor dagligvarekjede i samme område kan bli skjebnesvanger for bygdebutikken. Vi vet også at Lia ble fly forbanna da konsulentselskapet for det nye næringsområdet i fjor omtalte Langangen Mat som en storkiosk. Det var ikke bare feil, det var sårende også. Men Lia setter altså hensynet til Langangen-samfunnet foran, og sier ja til en ny matkonkurrent.

Vi mener dette viser en dimensjon ved Lønnebakke-saken som bør være til ettertanke når fagfolk og politikere skal diskutere videre hva de skal tillate av næring i Langangen. Saken kan ikke overlates til skrivebordsbyråkrati og prinsippkamp alene.

Artikkeltags