Dette henger ikke på greip

DELIKAT SAK: Skal rådmann Per Wold åpne to nye u-skoler?

DELIKAT SAK: Skal rådmann Per Wold åpne to nye u-skoler?

Av

Flere offentlige skoler kan bli lagt ned på bekostning av privatskoler. Det frykter Utdanningsforbundet. Foreløpig vet vi ikke, men mye fakta om skoler i Porsgrunn er godt kjent.

DEL

PD menerFor mindre enn to år siden ville skoleledelsen i kommunen legge ned to ungdomsskoler, av både økonomiske og faglige årsaker. Det endte med at én ungdomsskole, Stridsklev, ble lagt ned. Da skoleadministrasjonen i 2017 sto fast på at tre ungdomsskoler er nok, var prognosene for elevgrunnlag annerledes enn nå. Det fødes færre barn og elevtallet i åra framover er lavere enn de antok. Dette øker presset på skoleøkonomien, og i fjor høst kuttet rådmannen ungdomsskoleinvesteringene med 50 millioner.

I Bergsbygda har befolkningen gjort en formidabel jobb med å gjenreise skolen som en bærebjelke i lokalsamfunnet etter at Porsgrunn bystyre la ned den offentlige skolen for ti år siden.

Om privat toppidrett ungdomsskole på Kjølnes har vi skrevet at den muligens ikke er en sak å heise ideologiske faner for, og at skolen kan styrke Kjølnes som utdanningsklynge, forutsatt at den ikke svekker offentlig skole. Men det store bildet, fra en faglig og økonomisk anbefaling om tre ungdomsskoler for snaut to år siden, til at vi nå kan få en dobling av antall ungdomsskoler, med lavere elevgrunnlag, henger ikke på greip.

Anders Rambekk sier i dagens avis at han vil lytte med et åpent sinn. Det stiller vi oss for så vidt bak, inntil mer fakta legges fram.

Artikkeltags