Lukket prosess om halve byen

IKKE ET PIP: Schanke har valgt å ikke kommentere noe.

IKKE ET PIP: Schanke har valgt å ikke kommentere noe.

Av

Schankefamilien skal selge eiendomsimperiet, blant annet eiendommene som utgjør «halve Storgata». Mange leietakere er berørt og spent på hvem de etter hvert skal betale husleie til og hva slags vilkår som vil kunne bli endret.

DEL

PD menerInformasjonen som gis til offentligheten om «halve byen» er ytterst sparsom, av både forståelige og uforståelige grunner.

Eierne av AS Schankebygg har aldri figurert nevneverdig i spaltene. Det er deres eget privilegium å velge i hvilken grad de ønsker offentlighet, inntil et visst punkt. Akkurat nå er dette punktet hva som skjer videre med halve byen. Det sier seg selv at salg av store deler av Porsgrunn sentrum har stor offentlig interesse.

Forretningsvirksomhet av denne typen og på dette nivået krever høy grad av konfidensialitet, det er åpenbart. Men en så lukket tilnærming som Schankefamilien har valgt er ikke nødvendigvis smart. Det innbyr til unødig uro, usikkerhet og spekulasjoner.

For eksempel verserer det en historie om at salget kun skal være en skinnprosess og at eiendomsporteføljen ikke selges helt ut av familien. Dette har vi ikke grunnlag for å mene noe om, utover å nevne spekulasjoner som spinner fra et informasjonsvakuum.

Istedenfor å si ingenting, går det an å si litt, for eksempel at «vi er opptatt av å finne en seriøs og langsiktig eier som ivaretar leietakernes interesser». Denne type informasjon har vi hittil ikke sett, og spørsmål bevares ikke.

Artikkeltags