Utbyggere ble nektet adgang

NEI: Lid (høyre) tillot ikke utbyggerne å være med på møte.

NEI: Lid (høyre) tillot ikke utbyggerne å være med på møte.

Av

Arkitekt hos Børve og Borchsenius får ikke delta på kommunens meklingsmøte hos Fylkesmannen. Det kommer fram i en e-post Porsgrunn kommune har offentliggjort. Arkitekten sendte i desember forespørsel til kommunen om å delta på møtet.

DEL

PD menerLike før jul ble forespørselen avslått av avdelingsleder på byutvikling, Marius Lid. Til arkitekten skriver Lid at «mekling er ikke et åpent møte. Mekling er et møte der kommunen og de som har fremmet innsigelse skal forsøke å bli enige om en løsning, og der fylkesmannen går inn som mekler. Det er altså kommunen som planmyndighet som er part i saken. Tilstedeværelse fra utbygger er slik administrasjonen vurderer det ikke aktuelt».

Det er ikke kjent hva arkitekten skrev til kommunen, fordi denne e-posten er blitt unntatt offentlighet. Men det kommer fram hvem arkitekten har sendt kopi av e-posten til, og det er styreleder og daglig leder i selskapet Eidanger Boligutvikling AS, som eies av Petter Øygarden og det kirkerelaterte Clemens Eiendom/Opplysningsvesenets fond.

Det betyr at e-posten kan dreie seg om plan for bygging av flere hundre boliger i sandtaket på Eidanger, der kirken ligger i konflikt med seg selv om arealer skal brukes til boliger eller gravplasser.

Vi mener det er spesielt at private utbyggere forsøker å skaffe seg adgang til den offentlige meklingsordningen på denne måten, for på en eller annen måte å påvirke en behandling. Alt tyder på at Lid har vurdert klokt.

Artikkeltags