10 millioner i omløp hver dag

KONTROLL: Storvand vil følge rapportering nøye framover.

KONTROLL: Storvand vil følge rapportering nøye framover.

Av

I en undersøkelse tror halvparten av de spurte at det er mer korrupsjon i kommunene enn i staten. Denne oppfatningen har vedvart over tid.

DEL

PD menerUndersøkelser viser også at mange kjenner til eller har opplevd forventning/press mot kommuner om favorisering av enkeltgrupper, enkeltpersoner, en bestemt aktør eller utfall. Presset er størst mot bygg/eiendom/plan. Flest henvendelser kommer fra grunneiere, privatpersoner og næringsvirksomhet innenfor bygg og anlegg.

Dette framgikk av en presentasjon fra to ledere i Porsgrunn kommune i Kontrollutvalget denne uka. Undersøkelsene gjelder kommuner generelt. I Porsgrunn er det ifølge kommuneledelsen ikke avdekket noen tilfeller av korrupsjon eller misligheter i 2019.

Kontrollutvalget får årlig oppdatering om misligheter i kommunen. Fredag stilte utvalgsleder Esben Storvand seg undrende til at det ikke er avdekket et eneste tilfelle av misligheter. Samtidig forholder han seg til opplysningene og tror at Porsgrunn kommune har gode systemer. Det tror også vi.

Porsgrunn kommune er en av de største arbeidsgiverne i Telemark. 5700 personer fikk lønnsutbetalinger i 2019. Drift og investeringer beløper seg til 3,5 milliarder. 10 millioner er i omløp hver dag. Press synes å være dokumentert. Det betyr at kontrollrutinene ikke bør svikte, for det er innbyggernes interesser og skattebetalernes penger dette dreier seg om.Artikkeltags