Åpenhet i NAV er forbilledlig

OPPSLAG: NAV eksponerte seg selv, på godt og vondt.

OPPSLAG: NAV eksponerte seg selv, på godt og vondt.

Av

Hvordan kan NAV bli bedre? Jo, ved å vise åpent fram hva de jobber med, hva som fungerer, ikke fungerer, hvordan skiftende politikk får ulike konsekvenser, og hvordan virkeligheten ser ut for de det handler om: Brukerne.

DEL

PD menerVi har ikke tall på hvor mange ganger vi har møtt på folk i offentlig administrasjon som ikke vil svare på noe som helst. Det er opplagt at det må tas hensyn til personvern og taushetsplikt og alt det der, men mange gjemmer seg bak formalia og viker unna når det blir ubehagelig. Dette hindrer offentlig debatt og bidrar ikke til fornyelse.

NAV går foran når de frivillig gir innsyn i hvordan de jobber med barnefamilier der foreldrene er sosialklienter, og hvordan disse brukerne opplever systemet og hverdagen. Vi må ta høyde for at saksbehandlere som kjenner hver enkelt sak ut og inn kan savne nyanser i framstillinger som blir gitt, men de bør lytte til sine egne kunders opplevelser og erfaringer.

Vi tror førstehåndsopplysninger fra en barnefamilie som lever på 4200 kroner i måneden kan være vel så viktig som mer forgylte brukerundersøkelser NAV legger fram i egen regi. NAV er til for brukerne, ikke omvendt.

I Porsgrunn, og i Telemark, er vår erfaring at NAV er blitt bedre til å legge til rette for innsyn. I saken om småbarnsmoren som PD omtalte torsdag, sier fylkesledelsen at det er bra at det kommer fram, både de kommunale og statlige føringene NAV må forholde seg til. Med åpenhet vil de lykkes med mer.

Artikkeltags