Bypakke blir ikke bygdepakke

FARLIG: Veieier må ta ansvar for egen vei.

FARLIG: Veieier må ta ansvar for egen vei.

Av

Den vanskelige diskusjonen om hva Porsgrunn skal bruke 120–30 millioner bypakkekroner til blusser snart opp igjen.

DEL

PD menerEt konsulentselskap har på oppdrag fra Porsgrunn kommune regnet ut hva det vil koste å bygge 180 meter fortau på en av de farligste strekningene på Bergsbygdavegen. Ifølge konsulentene vil 180 meter fortau på strekningen Røtua koste 14 millioner kroner.

Saken legges fram i politisk utvalg neste uke, men det er lite sannsynlig at flertallet kommer til å gjøre endringer på vedtak de allerede har gjort: Mesteparten av Porsgrunns egen bypakke pott er avsatt til ny bru over elva, anslått til rundt 100 millioner. Og for at det ikke skal være tvil: Bypakkepotten kommer fra bompenger.

Frp er imot både bypakke og bompenger, på tross av at det er Frp som administrerer bompenger her i landet. Senterpartiet vil heller fordele bypakkepotten utover i distriktene i en bygdepakke. Det er der penger til sikring av Bergsbygdavegen kommer inn, men småpartiene kommer ikke til å få støtte til å kaste om på prioriteringene nå, mens utredningen av den nye bybrua fortsatt pågår.

Det er fylkeskommunen som eier Bergsbygdavegen, en skolevei så problematisk at skolebussjåføren for noen uker siden nektet å kjøre der. Når skal fylkeskommunen ta ansvar for sin egen vei, og vil de vurdere veien annerledes nå når to fylker er slått sammen? Vi mener det haster.Artikkeltags