Byråkratisuppe: Nå holder det snart!

SUPPERÅD: 26 byråkrater møttes i Porsgrunn denne uka.

SUPPERÅD: 26 byråkrater møttes i Porsgrunn denne uka.

Av

Onsdag denne uka var 26 byråkrater fra ulike offentlige instanser i Porsgrunn i et forsøk på å bli enig med kommunen om kommuneplanens arealdel. Den ble for øvrig vedtatt i bystyret med overveldende flertall for snart to år siden.

DEL

PD menerDen vedtatt planen utløste, som vi tidligere har skrevet en rekke ganger, en innsigelsesbonanza nesten uten sidestykke.

Denne uka var det blant annet utbygging av jordbruksområder på Vallermyrene og boliger i Valleråsen som sto på dagsorden.

Da Høyre og Frp overtok regjeringsmakta i 2014, var nedbygging og forenkling av det offentlige byråkratiet en sentral tiltredelseserklæring. Seks år senere er konklusjonen at byråkratiet aldri har vært mer omfattende enn nå.

Vi mener selvsagt det er et viktig prinsipp at norske kommuner har et overordnet forvaltningsnivå som fører tilsyn med politiske vedtak, men nå har det gått for langt.

Nærmest uansett hva flertallet i bystyret vedtar i forbindelse med utbygginger, kommer det innsigelser fra en eller annen overordnet instans i fylkeskommunen. De må rett og slett besinne seg, og ikke bare si nei til alt.

I et lokaldemokrati må det være bystyrets flertall som bestemmer, og det byråkratiske supperådet vi har sett i forbindelse med kommuneplanens arealdel, koster også skattebetalerne utrolig mye penger. Penger som kunne vært brukt til nytte for innbyggerne.Artikkeltags