Kommunen må gjøre opp for seg

BØTER: Alle som er bøtelagt på denne plassen, bør sende klage til kommunen og kreve tilbakebetaling av bøter.

BØTER: Alle som er bøtelagt på denne plassen, bør sende klage til kommunen og kreve tilbakebetaling av bøter. Foto:

Av

Rolf Heimdal har fått medhold i den nasjonale parkeringsnemnda etter at han påklaget en p-bot han fikk da han parkerte på plassen mellom Kjølnes ungdomsskole og kunstgressbanen til Urædd.

DEL

PD menerPD, og skiensavisene TA og Varden, har skrevet en rekke saker om bilister som har klaget på p-bøter de har fått på det gruslagte området.

Kommunen har stått på sitt til tross for at mange har parkert i god tro. Skiltingen i området er fort gjort å misforstå. Det står et skilt om parkeringsavgift i det man svinger av Leirkupgata og inn på parkeringsplassen på langsida av kunstgressbanen. Der er det en asfaltert parkeringsplass. Mange oppfatter det gruslagte området bak mål som et eget området uten skilting som skulle tyde på p-avgift.

Tvert imot står det et digert skilt som opplyser om «Parkering ved arrangement».

Vi mener at Heimdals medhold hos den nasjonale parkeringsnemnda må få tilbakevirkende kraft for andre bøtelagte som har deltatt på ulike arrangement. Porsgrunn kommune har med andre ord urettmessig krevd inn bøter fra en rekke personer. I svært mange tilfeller handler dette om folk som gjør samfunnsnyttig arbeid som trenere og aktivitetsledere.

Vi mener selvsagt at parkeringsvaktene skal bøtelegge når folk parkerer feil, men i denne saken har kommunen vært litt for «hissige på grøten» og ikke latt tvilen komme tiltalte til gode.Artikkeltags